INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Se întemeiază un Institut liber de studii și cercetări privitoate la Europa sud-ostică, numit Institutul de studii sudost-europene. Scopul său este să provoace și să îndrumeze, să ajute și să organizeze cercetările științifice privitoare la toate țerile și națiunile din regiunea carpatică și balcanică și în genere din Sudostul Europei și regiunile limitrofe, ținând samă și de tradițiile vechi și de interesele actuale românești. [...]. Institutul își va începe activitatea la 1-iu Ianuar 1914, potrivit cu un regulament special”.

N. Iorga, G. Murgoci, V. Pârvan

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, reînființat în 1963, sub direcția lui Mihai Berza, este succesorul de drept al Institutului de studii sudost-europene, întemeiat de N. Iorga în 1913, și al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, întemeiat de Victor Papacostea în 1937, ambele desființate de regimul comunist în 1948.

 

COLOCVIUL ANUAL AL INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE

​PRIMA EDIȚIE

În zilele de 23 și 24 octombrie 2017 va avea loc în Aula Bibliotecii Academiei Române prima ediție a Colocviului anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene​ al Academiei Române.

DINAMICI SOCIALE ȘI TRANSFERURI CULTURALE ÎN SUD-ESTUL EUROPEAN
(SECOLELE AL XVI-LEA - AL XIX-LEA)
 

 

NOUTĂȚI EDITORIALE

Ştefan Dorondel, în colaborare cu Thomas Sikor, Johannes Stahl, Phuc Xuan To (eds.), When Things become property. Land Reform, Authority and Value in Postsocialist Europe and Asia, Berghahn, New York, Oxford, 2017.

Istorie, cultură și politică în Sud-Estul Europei. Două colocvii internaționale, Biblioteca de studii și cercetări sud-est europene, VII, Brăila, Muzeul Brăilei Carol I – Editura Istros, 2017, 348 p.

Nicolae S. Șucu, Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria în vremuri de război. 1908-1918, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Daniel Cain, Humanitas, București, 2017, 248 p.

Antim Ivireanul, Predici. Un manuscris inedit din Basarabia (1824), ediție critică, studiu introductiv, note, facsimil de Zamfira Mihail și Paul Mihail, preambul Victor Spinei, Ionel Cândea, cuvânt înainte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, București – Brăila – Editura Academiei Române – Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2017, 649 p.


 

CONFERINȚELE INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE

18 octombrie 2017
CONSTANTIN IORDAN
Cicerin la Paris (decembrie 1925): o filă nouă din <dosarul> Basarabiei